Utrecht Centrum 2030…Een stip op de horizon

In dit visiedocument maken we een wandeling door Utrecht centrum in 2030. We beschrijven de kwaliteit van het centrum, welke de ambities er waren voor 2030 en welke interventies nodig bleken om ze te bereiken. In vogelvlucht tippen we grote veranderingen in het centrum van Utrecht aan.

Naast dit visiedocument is er een boek verschenen waarin we deze wandeling veel uitgebreider beschrijven. We hebben bewust gekozen voor verschillende documenten. De korte wandeling is een trigger. Roept deze interesse op dan is er nog een lange wandeling die meer in detail op de materie ingaat.

Hier kunt u beide documenten downloaden (klik op de afbeeldingen). Daarnaast vindt u hier ook alle achtergrondinformatie en bronnen op basis waarvan beide wandelingen tot stand gekomen zijn.