De VCOC heeft als doel het duurzaam bevorderen van het economisch functioneren van het commercieel onroerend goed in Utrecht centrum.

Een gezonde lokale economie vormt de basis van de waarde van het vastgoed.

Onze vereniging zet zich in voor:

  • Waardebehoud Vastgoed
  • Economisch functioneren van de Binnenstad
  • De Binnenstad bereikbaar houden voor alle vormen van vervoer ook de auto
  • Het verzamelen van data en informatie uitwisseling
  • Verduurzaming van onroerend goed en verbetering leefklimaat
  • Stimuleren ondernemersklimaat
  • Inzetten voor verbetering Openbare Ruimte
  • Samenwerkingsproject “Utrecht Morgen Mooier Maken”; aanpak leegstand binnenstad en stimuleren wonen boven winkels.