Wie is de VCOC

Wij behartigen sinds mei 2011 de belangen van eigenaren van commercieel onroerend goed in het centrum van Utrecht en zijn gesprekspartner voor gemeente, Kamer van Koophandel, lokale ondernemersverenigingen en alle andere betrokken partijen. Door onze krachten te bundelen, oefenen wij direct invloed uit op plan- en besluitvorming over het centrum. O.a. Klepierre, Redevco, Vastned, Elisabeth Beheer en Mn Services namen het initiatief tot oprichting van de VCOC. Wij hebben twee bestuurszetels in de Stichting Centrummanagement Utrecht.

Wat biedt de VCOC ?

De VCOC is voortdurend in contact met de lokale politiek, de gemeente en landelijk relevante organisaties, waardoor we steeds op de hoogte zijn van alle lokale actuele plannen en ontwikkelingen.

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het Utrechtse centrum organiseren wij minimaal twee maal per jaar een Algemene Ledenvergadering waar we actuele onderwerpen aan bod laten komen. Ook ontvangt u vier maal per jaar de nieuwsbrief van de Stichting Centrummanagement Utrecht.

De Vereniging vormt voor u als eigenaar van commercieel onroerend goed in het centrum van Utrecht dé gelegenheid samen met andere eigenaren uw belangen te behartigen. Door krachtenbundeling hebben wij samen meer ruimte in en invloed op (politieke) afwegingen die in het centrum gemaakt worden en die effecten hebben op de waarde van ons onroerend goed. Eigenaren van onroerend goed hebben als geen ander verstand van de waarde en exploitatie van dat onroerend goed. Om die reden moeten wij geïnformeerd en gehoord worden bij alle planvorming die in het centrum plaatsvindt. Een aantal voorbeelden van ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden in het centrum, zijn:

  • Aanpak stationsgebied
  • Herinrichting openbare ruimte
  • Grote ingrepen in de (auto)bereikbaarheid van het centrum

De planvorming voor de herinrichting van de openbare ruimte is een concreet resultaat van de inspanningen die het Centrummanagement Utrecht in 2009 hiertoe gestart is. Zo kunnen wij meer onderwerpen op de (politieke) agenda krijgen. De VCOC kan optreden als onafhankelijke belangenbehartigende vereniging, maar ook als lid van het bestuur van de Stichting Centrummanagement.

Partners