In Utrecht is sinds 2012 sprake van een stadsbreed ondernemersfonds. Via een ophoging van de OZB van € 50,- per € 100.000,- vastgoedwaarde worden extra belastinggelden geïnd, die beschikbaar worden gesteld aan de gebruikers en eigenaren in een bepaald deelgebied. Utrecht-centrum is zo’n gebied dat een apart trekkingsrecht heeft.
Meer informatie over het ondernemersfonds treft u op www.ondernemersfondsutrecht.nl

De Stichting Centrummanagement Utrecht (CMU) is de organisatie die besluit over de toekenning en besteding van de gelden die met behulp van het ondernemersfonds geïnd worden in Utrecht-centrum. Zie ook de website van de Stichting Centrummanagement Utrecht. Met twee bestuurleden heeft de VCOC een belangrijke inbreng in deze Stichting.