Utrecht beschikt sinds 2012 over een stadsbreed ondernemersfonds. Via een ophoging van de OZB van € 50,- per € 100.000,- vastgoedwaarde worden extra belastinggelden geïnd, die beschikbaar worden gesteld aan de gebruikers en eigenaren in een bepaald deelgebied. Utrecht-centrum is zo’n gebied dat een apart trekkingsrecht heeft.

De Stichting Centrummanagement Utrecht (CMU) is de organisatie die besluit over de toekenning en besteding van de gelden die met behulp van het ondernemersfonds geïnd worden in Utrecht-centrum. Zie ook de website van de Stichting Centrummanagement Utrecht. Met twee bestuurleden heeft de VCOC een belangrijke inbreng in deze Stichting.

Meer informatie over het ondernemersfonds treft u op www.ondernemersfondsutrecht.nl